Con đường tơ lụa – Một huyền thoại có từ bao giờ Tồn tại suốt 17 thế kỷ nơi đây được biết đến không chỉ là tuyến đường huyết