Hiện nay có những loại bảo hiểm nào thông dụng

Bạn đang thắc mắc rằng hiện nay có những loại bảo hiểm nào thông dụng nhất

Không chỉ với bạn, chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề mua bảo hiểm và những loại bảo hiểm nào là thông dụng.

Có thể chi a làm 02 loại bảo hiểm chính:

  • Bảo hiểm mang tính bắt buộc
  • Bảo hiểm mang tính tự nguyện
Ảnh minh họa: Cần thiết mua bảo hiểm tai nạn vì số vụ tai nạn ngày càng gia tăng

Bảo hiểm bắt buộc gồm có: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm ô tô – xe máy,..

Bảo hiểm tự nguyện như: Bảo hiểm y tế,  bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài chính, dân sự, tài sản,…